Хороскопи API

Дневен хороскоп, предлаган от Ournet.bg безплатно


Ежедневен хороскоп

Ournet.bg предлага безплатни доклади за хороскоп за уеб сайтове и приложения.

Докладите са предоставени във формата JSON на следния адрес:

http://horo.ournet.bg/api/reports.json?client=CLIENT&period=PERIOD

Когато PERIOD (незадължително) - е датата, за която се изискват отчетите. За деня: D20181015, седмично: W201812.

И CLIENT (задължително) - е адресът на вашия сайт или идентификационният номер на вашето приложение.

Пример: http://horo.ournet.bg/api/reports.json?client=horo.ournet.bg

Условия за ползване

Уебсайтовете се ангажират да добавят връзка към horo.ournet.bg, а в приложенията ще се споменава източникът.